Praktikant på HHE

Oplysninger for lærerstuderende

På HHE ønsker vi at skabe de bedste muligheder for, at den enkelte bliver klogere – ikke alene fagligt, men også menneskeligt – klogere på sig selv og på andre. Vores mål er, at samvær bliver til sammenhold, at fælles glæder, fælles pligter bliver til fælles oplevelser – fællesskab. ENHVER bærer sin del af ansvaret for, at målsætningen kan omsættes til realiteter.

Hvis du er lærerstuderende og overvejer en praktikperiode på Han Herred Efterskole, kan følgende oplysninger evt. være relevante for dig.

Skolen er velegnet, hvis du interesserer dig for:
Fysik / Tysk / Engelsk / Dansk / Matematik / Musik / Idrætsfag.

Krav vedr. medvirken i tilsyn:

Praktikanter skal indgå i aften- og weekendtilsyn.

Andre forventninger:

Vi har et ønske og en forventning om, at praktikanterne indgår i det med kostskoleformen forbundne arbejde.

Praktiske forhold:

Mulighed for overnatning og spisning. Der skal ikke betales for kost og logi.

Procedure ved optagelse af praktikanter:

Dette foregår gennem UCN. Typisk skriver eller ringer praktikanterne til skolen og bliver inviteret til et møde, hvor skema og arbejdsområder aftales. Ved det første besøg vil vi gennemgå skolens værdigrundlag, opbygning, skema og ideer til praktiksamarbejdet. Ved det andet besøg, som finder sted senest 2 uger før praktikopholdet, planlægges og aftales undervisningsforløb med de pågældende lærere.

Andet:

Max 3. personer pr. hold.

Er efterskolen i et fast samarbejde et bestemt uddannelsessted?

Ja – UCN, men vi har haft praktikanter fra andre uddannelsessteder.

Kontaktperson vedr. praktik:

Forstander Svend Aage Nielsen