Engelsk

Vi fremmer den mundtlige sprogfærdighed via diskussion, hvor eleverne skal forholde sig til de gennemgåede emner. Desuden bruger vi kommunikationsøvelser, hvor brugen af engelsk er en reel nødvendighed for at løse opgaven. Vi arbejder med centrale grammatiske områder, og der afleveres jævnligt stile og andre skriftlige opgaver.

Vi arbejder frem imod at eleven bliver i stand til at udtrykke sig præcist og nuanceret på engelsk såvel mundtligt som skriftligt.