Inklusion

På Han Herred Efterskole ser vi det som en pligt at leve op til skoleformens ansvar i forhold til at være et tilbud for en bred vifte af elevtyper. Vi arbejder derfor inkluderende og tilbyder forskellige støttemuligheder. Fagligt engagement er én af vores værdier, og eleven kan derfor få støtte til de boglige fag, hvis der er behov for og ønske om det. Eksempelvis kan der tilbydes ekstra støtte, hvis eleven har dansk som 2. sprog.

Der udarbejdes en skriftlig plan for elevens inklusion, som underskrives af skole og forældre.

Elevens kontaktlærer har desuden et særligt ansvar for den enkelte elevs faglige og personlige udvikling, men der kan også tilbydes ekstra støtte, hvis en elev har behov for ekstra hjælp og omsorg for at trives og finde sine ben i efterskolelivet. Støtten har til hensigt at hjælpe de enkelte elever gennem efterskolelivets udfordringer og fremme en alsidig udvikling. Samtidig skal hjælpen være med til at sikre en høj gennemførelsesprocent blandt vores elever.

Han Herred Efterskole vurderer fra skoleår til skoleår hvor mange elever, der kan tilbydes inklusionstilbuddet. Dog arbejdes der ud fra en målsætning om, at der optages elever, som har dansk som 2. sprog, og elever, som har særlige behov. Der holdes pladser frie frem til 1. marts til elever inden for denne gruppe.