Kalender

Herunder følger forældrekalenderen for skoleåret 2022-2023. Mange begivenheder er beskrevet i kalenderen, men flere andre står indskrevet i vores Viggo-intranet. Der vil formentlig komme ændringer i løbet af skoleåret.

2. halvår 2022 / 1. halvår 2023