Matematik

Matematikundervisningen består af 4 ugentlige obligatoriske moduler af 60 minutter i stamklasser. Formålet med undervisningen er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, som de kan anvende i sammenhænge, der vedrører deres dagligdag og kvalificerer dem til deres videre uddannelse. I den daglige undervisning arbejdes der både med den mundtlige som den skriftlige dimension, samt brug af datatekniske hjælpemidler.

Året afsluttes skriftligt med Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse, som består af 1 times færdighedsregning og tre timers problemløsning. For 10. klasse afsluttes med folkeskolens afgangsprøve for 10. klasse, som består af en fire timers problemløsningsopgave. I 9. klasse bliver den mundtlige prøve udtrukket fra Undervisningsministeriet, mens 10. klasse går op til en gruppeprøve i mundtlig matematik, som varer to timer.