Værdigrundlag

Skolens historie:

Han Herred Efterskole er en grundtvig-koldsk skole, som blev grundlagt af en skolekreds fra Øster og Vester Han Herred i 1959. Skolens værdigrundlag er udtryk for den ramme, skolen arbejder indenfor, og det er ønsket, at værdigrundlaget bestandigt er mål for debat og eftertanke.

Værdigrundlag:

  • Vi ønsker at give rum for en bred almendannelse – forstået som en personlig, faglig og social udvikling i mødet med andre. Dette skal styrke den enkelte elevs identitetsdannelse i løbet af efterskoleopholdet. Vi ønsker, at skolen er en tryg ramme, som stiller krav til den enkelte og derved styrker ansvarlighed og selvstændighed.
  • Vi vil et forpligtende og meningsfuldt fællesskab, idet det kan give rum og respekt for forskellighed og lære eleverne at vise tillid og tolerance. Vi ønsker derfor en skole, som ikke er større, end vi alle kan føle os som en del af fællesskabet. Fælles oplevelser er essentielle for os.
  • Seriøsitet og højt fagligt engagement ruster den enkelte elev til at træffe kvalificerede valg og giver mod og evne til at udfordre verden. Vi vil derfor, at eleverne erkender medansvaret for egen læring og bidrager positivt til undervisningen, hvori de udfordres og udvikles.
  • Vi ønsker, at eleverne gennem skoleforløbet er aktive og får skabt et grundlag for livslang bevægelsesglæde. Bevægelse er for os et væsentligt middel til at skabe personlig udvikling og glæde. Det er derfor vigtigt, at den enkelte udfordrer sig selv og yder sit bedste.
  • For at opfylde disse værdier skal eleverne mødes af autentiske voksne. Med det mener vi begejstrede og engagerede voksne, der brænder for skolens arbejde og tør stille krav til eleverne og sig selv.