Individuel elevstøtte

Retningslinjer og forretningsgange omkring tildeling af individuel elevstøtte:

1. Skolens vurdering sker ud fra en konkret, individuel  vurdering hvor flere faktorer kan indgå.

  • Indtrufne sociale begivenheder i familien som fx sygdom, arbejdsløshed, konkurs, skilsmisse dødsfald eller lign.
  • Indtægtsnedgang.
  • Uhensigtsmæssigheder i elevstøttereglerne  – ønske om at hjælpe en elev til gennemførelse af efterskoleopholdet, selvom familien rammes af økonomiske problemer i løbet af skoleåret.
  • Støttebeløbet fordeles over 5 rater fra nov. til og med marts eller over de sidste 7 rater fra nov. til og med sidste rate maj.

 

2. Ansøgning + relevant dokumentation sendes til skolen.

3. Tilsagn/afslag på ansøgning meddeles skriftlig snarest efter behandlingen/afgørelsen.

4. Tildelte støttebeløb modregnes i egenbetalingen.

 

Overordnede betingelser og formål med tilskuddet fremgår af Efterskoleloven §§ 11 og 37, hvoraf det fremgår: Skolen kan efter individuel  vurdering nedsætte elevens egenbetaling, bl.a. for at understøtte, at efterskoleopholdet kan være en mulighed for alle. Regler og afgørelser vedr. egenbetalingen  og nedsættelse af egenbetaling skal respekteres.

Ansøg om individuel elevstøtte her