Økonomi

Skolepenge

Skoleåret i 24/25 kører i 42 uger og koster pr. uge 2485 kr.

I 2025 er det muligt at være med til en ekstra uge med efterskoleholdet til landsstævnet i Vejle. For denne uge vil der være en egenbetaling på ca 5.500 kr.

Beløbet dækker:

Beløbet dækker kost og logi + almindeligt materialeforbrug, skilejrskole, ekskursioner, HHE-fritidsdragt, opvisningsdragt, spillertøj og refleksvest.

Støttemuligheder

Alle får tilskud ud fra husstandens skattepligtige indkomst 2 år før skolestart og med fradrag for evt. antal søskende under 18 år. Skolen søger statsstøtten hjem. I kan beregne statsstøtten på efterskolerne.dk under “Beregn pris”

Derudover kan også være andre grunde til at søge om ekstra økonomisk støtte. Ønsker I at vide mere herom, kan I kontakte skolens kontor for nærmere info2

Individuel supplerende elevstøtte

Der er mulighed for at søge om ekstra støtte i forbindelse med efterskoleopholdet, hvis f.eks. at forældrenes husstandsindkomst tilhører en lavindkomstgruppe, eller hvis der har været en markant nedgang i indtægterne, i forhold til det indkomstgrundlag, som er udgangspunkt for den tildelte statsstøtte til eleven.

Egenbetaling

Ved indmeldelse indsættes et indmeldelsesgebyr på 2000 kr. på konto 9070-4005730428 – (tilbagebetales ikke).

Hvis man er AMERICAN-elev, er der desuden en egenbetaling på 14.000 kr. til USA-turen.

Skolepengene betales i 12 rater – 1. rate (a conto) 3000 kr. indbetales den 1. april – resten deles i 11 rater. 1. rate vil ikke blive tilbagebetalt, hvis man alligevel ikke ønsker at starte.

Afbrydelsesbetaling

Afbrydes skoleopholdet i utide, forpligter forældrene sig til at betale 2 ugers ekstra skolepenge uden tilskud fra staten, til dækning af skolens udgifter. Denne regel gælder, uanset om udmeldelsen sker på elevens, hjemmets eller skolens initiativ.

Ferie uden for skolens ferieplan

Det henstilles til, at elever ikke bedes fri til at afholde ferie uden for skolens normale ferier. En sådan ferie betragtes fra ministeriel side som en midlertidig afbrydelse af skoleopholdet, og skolen er derfor nødt til at opkræve ca. 3.500 kr. pr. uge til dækning af mistet statsstøtte.