Økonomi

Skolepenge

Skoleåret i 23/24 kører i 42 uger og koster pr. uge 2435 kr.

Beløbet dækker:

Beløbet dækker kost og logi + almindeligt materialeforbrug, skilejrskole, ekskursioner, HHE-fritidsdragt, opvisningsdragt, spillertøj og refleksvest.

Støttemuligheder

Alle får tilskud ud fra husstandens skattepligtige indkomst 2 år før skolestart og med fradrag for evt. antal søskende under 18 år. Skolen søger statsstøtten hjem. I kan beregne statsstøtten på www.efterskolerne.dk under “Beregn pris”

Egenbetaling

Ved indmeldelse indsættes et indmeldelsesgebyr på 2000 kr. på konto 9070-4005730428 – (tilbagebetales ikke).

Hvis man er AMERICAN-elev, er der desuden en egenbetaling på 12.000 kr. til USA-turen.

Skolepengene betales i 12 rater – 1. rate (a conto)  3000 kr. indbetales den 1. juni – resten deles i 11 rater.

Derudover kan også være andre grunde til at søge om ekstra økonomisk støtte. Ønsker I at vide mere herom, kan I kontakte skolens kontor for nærmere info2

Individuel supplerende elevstøtte

Der er mulighed for at søge om ekstra støtte i forbindelse med efterskoleopholdet, hvis f.eks. at forældrenes husstandsindkomst tilhører en lavindkomstgruppe, eller hvis der har været en markant nedgang i indtægterne, i forhold til det indkomstgrundlag, som er udgangspunkt for den tildelte statsstøtte til eleven.

Afbrydelsesbetaling

Afbrydes skoleopholdet i utide, forpligter forældrene sig til at betale 2 ugers ekstra skolepenge uden tilskud fra staten.